CBRNE-kursus

CBRNE - Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosives

Hvordan håndterer man en patient som har været eksponeret for nervegift og samtidig beskytter sig selv? Hvilke dragter anvendes ved mistanke om alvorlige smitsomme som SARS og ”nye influenzaer”? Hvilke patienter skal renses og hvornår skal personalet dekontamineres?

Ifølge sundhedsloven og beredskabsloven har alle akutmodtagelser pligt til at anskaffe og vedligeholde udstyr til personlig beskyttelse og dekontaminering, samt uddanne deres medarbejdere i håndteringen af denne patientgruppe.

Hvilke eksponeringer er det mest sandsynligt vi kan komme ud for i vores hverdag samt i ekstraordinære situationer? Og er du og dine kolleger rustet til at afvikle en CBRNE-hændelse i jeres lokale akutmodtagelse?

CBRNE-kurset på Rigshospitalet er tværfagligt og designet til at klæde medarbejdere i landets akutmodtagelser på til den udfordring som det er, at holde deres arbejdsplads opdateret og parat til at modtage patienter der har været udsat for CBRNE.

Kurset henvender sig primært til læger og sygeplejersker, som i det daglige står i første linje til at modtage denne specielle patientgruppe.

Der er ikke eksamen på kurset men der forventes aktiv deltagelse af kursisterne, både i diskussioner og de praktiske stationer.

6 uger før kursusstart udsendes login og kode til deltagerne, der giver adgang til vores vidensdatabase på hjemmesiden. Der kan man finde relevante links, Rigshospitalets instrukser og baggrundsartikler. Læsningen er ikke obligatorisk men meget nyttig for fuldt udbytte af kurset.

Kurset er udviklet og afvikles af Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet.

Det er et éndags kursus bygget op om en række forelæsninger/case diskussioner og derefter praktisk stationstræning i mindre hold. Max. antal deltagere 24 personer.

Der er indlagt relevante pauser og forplejning er inkluderet (se program).

For yderligere information eller spørgsmål, kontakt venligst:

Kursusansvarlig: Afdelingslæge Bjørn Arenkiel, Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet, tlf 35453876