Program (foreløbigt)

9.00 - 9.15   

Goddag og kaffe og brød

        
9.15 - 9.35   

Lovgivning, problemets omfang, udenlandske erfaringer. Lokale beredskaber. Deltageres erfaringer.

      

Bjørn Arenkiel
Rigshospitalet

9.35 - 10.20     

Kemiske stoffer. Fokus på industrielle forureninger, terrorscenarier incl. nervegasser; Novishock.

 

Lotte Høgberg
Bispebjerg Hospital

10.20- 10.55   

Eksplosiver. Hvad er specielt for patienter der har været udsat for en eksplosion?

  Bjørn Arenkiel
Rigshospitalet
10.55- 11.10   

Kaffe og frugt

   
11.10 - 11.35   

Bioterror. Biologiske agens. Har Antrax nogensinde været en trussel? Spredning og trusselsvurdering af biologisk terror.

 

Mads Jung Jensen

11.35 - 12.05   

Nuklear. RadioNukleare problemstillinger. Hvad er forskellen på at være bestrålet og radioaktivt forurenet? Principper for måling. Hvad er farligt og hvad er ikke?

 

Overlæge Helle Hendel
Nuklearmedicinsk afd., Herlev Hosptal

12.05 - 12.30   

Præhospital håndtering.
Hvad sker der ude på skadestedet ved CBRNE-hændelser? 

 

Kristian Levy
Hovedstaden Beredskab

12.30 - 13.15   
Sandwich/frokost i Rigshospitalets kantine
   
13.15 - 15.45   

Stationstræning, dragter, vask, stråling og antidoter

   Rigshospitalets Traumecenter
(15.00 - 15.15)  

Kaffepause

 

 

15.45 - 16.00   

Afrunding og evaluering

 

Bjørn Arenkiel,
Rigshospitalet