Program

8.15 - 8.45

   

Morgenmad/kaffe og registrering

   

 

8.45 - 9.00

   

Velkomst og dagens program

 

Nana Maymann-Holler
Rigshospitalet

9.15 - 9.30

 

Lovgivning, problemets omfang, udenlandske erfaringer. Lokale beredskaber. Deltageres erfaringer.

      

Nana Maymann-Holler/Steen Barnung
Rigshospitalet

9.30 - 10.00

   

Kemiske stoffer. Fokus på industrielle forureninger, terrorscenarier incl. nervegasser; Novishock.

 

Steen Barnung
Rigshospitalet

10.00 - 10.15

 

Kaffepause og frugt

 

 

10.15 - 10.35

 

Biologiske agens. Har Antrax nogensinde været en trussel?
Spredning og trusselsvurdering af biologisk terror. 

 

Mads Jung Jensen
Traumesygeplejerske OUH

10.35 - 10.50

 

Epidemier. Gennem tiden og aktuelt, Hvad gør vi hvornår?
SARS, Influenzaer og Ebola

 

Jon Gitz Holler
Infektionsmediciner

10.55 - 11.20

 

RadioNukleare problemstillinger. Hvad er forskellen på at være bestrålet og radioaktivt forurenet?
Principper for måling. Hvad er farligt og hvad er ikke?

 

Overlæge Helle Hendel
Nuklearmedicinsk afd., HeH 

11.20 - 11.40

 

Eksplosiver. Hvad er specielt for patienter der har været udsat for en eksplosion? 

 

Nana Maymann-Holler
Rigshospitalet

11.45 - 12.00

 

Aktuelt trusselsbillede i Danmark

 

Anders Nielsen,
PET

12.00 - 12.45

 

Frokost i Rigshospitalets kantine

   

12.45 - 13.00

 

Relokering, holdinddeling

   

13.00 - 15.00

 

Dragtprocedurer/scenarier

 

 

15.00 - 15.15

 

Kaffepause/kage/frugt

 

 

15.15 - 16.45

 

Vask/scenarier

 

 

16.45 - 17.00

 

Afrunding og evaluering