Program

8.30 - 9.15

   

Morgenmad og registrering

   

 

9.00 - 9.15

   

Velkomst og dagens program

 

 

9.15 - 9.45

 

Lovgivning, problemets omfang, udenlandske erfaringer. Lokale beredskaber. Deltageres erfaringer.

      

Steen Barnung, Beredskabsoverlæge, RH

9.45 - 10.30

   

Kemiske stoffer. Fokus på industrielle forureninger,
terrorscenarier incl. nervegasser; Novishock.

 

Steen Barnung, Beredskabsoverlæge, RH

10.30 - 10.45

 

Kaffepause

 

 

10.45 - 11.05

 

Biologiske agens. Har Antrax nogensinde været en trussel?
Spredning og trusselsvurdering af biologisk terror. 

 

Mads Jung Jensen, Traumesygeplejerske OUH

11.05 - 11.30

 

Epidemier. Gennem tiden og aktuelt, Hvad gør vi hvornår?
SARS, Influenzaer og Ebola

 

Overlæge Kim David, HvH

11.30 - 12.15

 

RadioNukleare problemstillinger. Hvad er forskellen på at være bestrålet og radioaktivt forurenet? Principper for måling. Hvad er farligt og hvad er ikke?

 

Overlæge Helle Hendel, nuklearmedicinsk, HeH 

12.15 - 13.00

 

Frokost i Rigshospitalets kantine

 

 

13.00 - 13.20

 

Eksplosiver. Hvad er specielt for patienter der har været udsat for en eksplosion? 

 

Afd. læge Nana Maymann-Holler, HOC-anæst RH 

13.20 - 13.40

 

Personligt beskyttelsesudstyr. Hvad er de forskellige niveauer og hvorfor har vi valgt det vi har? 

 

Kim V. Pedersen,
Stennevad

13.40 - 14.00

 

Aktuelt Trusselsbillede i Danmark

 

Anders Nielsen,
PET

14.00 - 14.15

 

Kaffepause og inddeling i hold i TraumeCentret

 

 

14.15 - 16.45

 

Øvelse og praktisk demonstration.
Dragter, gasmaske, renseprocedure m.m.

 

 

16.45 - 17.00

 

Afrunding og evaluering